İç Mekânda Mekânsal Davranış Üzerine Bir Değerlendirme: Kütüphane Örneği


Creative Commons License

Eyüboğlu H., Zorlu T.

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.27, pp.223-241, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sanat ve Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.223-241
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

People are in continuous interact with the environment they live in. The behavior resulting from this

interaction is defined as spatial behavior. In the formation of spatial behaviors of people, the need for

privacy and one of the strategies to provide this need, personal space and territoriality behavior have an

important place. Personal space is a space that surrounds a person with invisible borders. The domain of

sovereignty is the ownership of the environment in which people live in order to meet their needs. This

study, which examines the role and importance of the concepts of personal space and territoriality in

spatial behavior and user preferences, investigates the effects of people’s spatial behaviors and space

usage patterns in the Trabzon Provincial Public Library sample. In the extent of the study, a questionnaire

was conducted with randomly selected users by observing the behavior of the users in the reading room

of the Trabzon Provincial Public Library. General frequency distributions were calculated by analyzing the

obtained data in the SPSS program.

Keywords: Personal Space, Territoriality, User Preferences, Spatial Behaviour, Interior

Özet

Abstract

İnsanlar içinde yaşadıkları çevre ile sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan

davranış şekli mekânsal davranış olarak tanımlanır. İnsanların mekânsal davranışlarının oluşmasında

mahremiyet gereksinmesi ve bu gereksinmeyi sağlama stratejilerinden kişisel mekan ve egemenlik alanı

davranışı önemli bir yere sahiptir. Kişisel mekan insanın etrafını saran gözle görünmeyen bir sınırları olan

bir alandır. Egemenlik alanı ise insanların gereksinmelerini karşılayabilmek amacıyla içinde bulundukları

ortamı sahiplenmeleridir. Kişisel mekan ve egemenlik alanı kavramlarının mekânsal davranış ve kullanıcı

tercihlerindeki rolü ve öneminin irdelendiği bu çalışma Trabzon İl Halk Kütüphanesi örnekleminde insanların

mekansal davranışlarına ve mekan kullanım kalıplarına etkileri sorgulanmaktadır. Çalışma kapsamında

Trabzon İl Halk Kütüphanesi okuma salonunda kullanıcıların davranışları gözlemlenerek rastgele seçilen

kullanıcılarla anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek genel frekans

dağılımları hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Mekan, Egemenlik Alanı, Kullanıcı Tercihleri, Mekansal Davranış, İç Mekan