Comparison of nature and wildlife education in early childhood between Turkey and the USA: The case of Trabzon province - Oregon State


Creative Commons License

Sarı A.

Ormancılık Araştırma Dergisi, vol.9, no.2, pp.42-50, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the pre-school education systems in the province of Corvallis representing Oregon State of the United States of America (USA), which is one of the leading countries in the field of wildlife education and management, and the province of Trabzon, representing Turkey, were compared in terms of the concepts of nature and wildlife. While making the comparison, content analysis from qualitative research methods technique, interview method and observation technique were used. In addition, changes in a student who spent ten months of kindergarten education in Trabzon and seven months in Corvallis were also evaluated. At the end of the research, it was seen that while the concepts of nature and wildlife are an important part of the education curriculum in Oregon, this rate is limited in Turkey. It has been determined that there are serious differences in terms of nature and wildlife awareness among kindergarten students of both countries compared. While kindergarten students in Oregon had no difficulty in recognizing wild animal species, especially in their immediate surroundings, this rate was quite low for students in Trabzon. It is the duty of every conscious individual to transfer natural resources to future generations with the least destruction. The need for trained manpower in the sustainable use of nature and wildlife resources in the world is increasing day by day. Therefore, all stakeholders should fully fulfill their responsibilities in the management of natural resources and should encourage as much as possible practical training in wildlife from kindergarten to university education.

Bu çalışmada yaban hayatı eğitimi ve yönetimi konularında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Oregon Eyaleti, Corvallisi ili ile Türkiye’yi temsilen Trabzon ilindeki okul öncesi eğitim sistemleri doğa ve yaban hayatı kavramları özelinde karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapılırken nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği, görüşme metodu ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Ayrıca, anaokulu eğitiminin on ayını Trabzon ilinde ve yedi ayını Corvallis’te geçirmiş bir öğrencideki değişiklikler de değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, Oregon’da doğa ve yaban hayatı kavramları eğitim müfredatının önemli bir parçası iken, Türkiye’de bu oranın kısıtlı olduğu görülmüştür. Karşılaştırma yapılan her iki ülkenin okul öncesi öğrencilerinde doğa ve yaban hayatı farkındalıkları bakımından ciddi farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Oregon’da okul öncesi öğrencileri özellikle yakın çevrelerinde yayılış gösteren yaban hayvanı türlerini tanımakta zorluk çekmezken, Trabzon ilindeki öğrencilerde bu oran oldukça düşük olmuştur. Doğal kaynakların en az tahribatla gelecek nesillere aktarılması her bilinçli bireyin görevidir. Dünyada doğa ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, tüm paydaşlar doğal kaynakların yönetiminde sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeli ve yaban hayatı ile ilgili okul öncesi seviyesinden üniversite eğitimine kadar uygulamalı eğitimi mümkün olduğu kadar teşvik etmelidir.