Subaraknoid Kanama Şüphesi Olan Hastalarda GFAP (Glial Fibriler Asidik Protein) Düzeyinin Tanıve Prognozdaki Yeri


Yadigaroğlu M. , TATLI Ö. , DEMİR S. , DOĞRAMACI Ş. , Çiçek M. , Imamoglu M. , ...Daha Fazla

6. Avrasya Acil Tıp Kongresi 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 8 - 11 Kasım 2018