BDNF heterozigot farenin entorhinal korteksinde spontan sinaptik geçiş özellikleri.


ABİDİN İ. , ABİDİN S.

15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 7 - 10 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri