İnsan ilişkileri beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerine etkisi


ODACI H.

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji, cilt.11, no.4, ss.310-315, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji
  • Sayfa Sayıları: ss.310-315

Özet

Bu araştırmada, insan ilişkileri becerileri eğitimi programının üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yöntem: Araştırma, 2002-2003 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde okuyan ve insan ilişkileri becerileri eğitimi programına gönüllü olarak katılmak isteyen öğrenciler arasından seçilen 28 denekle yürütülmüştür. Araştırmada biri deney, diğeri kontrol grubu olmak üzere iki gruptan oluşan ön-test ve son-test deseni kullanılmıştır. Öğrencilerin yalnızlık düzeyi Demir (1989) tarafından geliştirilen “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ile ölçülmüştür. Bu çalışmada, deneysel işlemde uygulanmak üzere 10 oturumluk insan ilişkileri becerileri eğitimi programı hazırlanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve kovaryans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulguları, insan ilişkileri becerileri eğitimi programına katılan öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin bu programa katılmayan öğrencilerin yalnızlık düzeylerinden düşük olduğunu ortaya koymuştur (F=276.82, p<.05). Tartışma: Elde edilen bulgular, insan ilişkileri beceri eğitimi programının öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin azaltılmasında ve sosyal ilişkilerini geliştirmelerinde olumlu etkiye sahip olduğu yönündedir. Sonuç olarak program eğitim kurumlarında öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında kullanılabilecek niteliklere sahip görünmektedir.