Kurumsal İtibar ile Finansal Performans Arasındaki İlişkide İnovasyon Kapasitesinin Aracılık Etkisi


SİS ATABAY E., ŞAHİN K.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.7, no.1, pp.139-167, 2021 (Peer-Reviewed Journal)