Şarap Yasağının XVI. Yüzyıl Divanlarındaki İzleri ve Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Şarap Yasağı


BAHADIR S. C.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.5, pp.71-101, 2013 (Peer-Reviewed Journal)