The Last Ottoman Parliament Elections in Gumushane


Üçüncü U.

History Studies, vol.11, no.4, pp.1381-1391, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.9737/hist.2019.769
  • Journal Name: History Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1381-1391
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The re-opening of the Assembly was one of the decisions taken in the Erzurum
and Sivas Congress. It was decided to open the Assembly with the approval of Ali Riza
Pasha Government and the Sultan. Gümüşhane elections held like many places in the
country in December 1919. Candidates of the Association for the Defence of the Rights of
Anatolia and Rumeli and Independent candidates participated in the elections in
Gümüşhane. As a result Kadirbeyzade Zeki Bey and Rıfkı Bey elected as the deputies of
Gümüşhane.
The last Ottoman Parliament has a very important place in the life of the Turkish
Parliament. The Assembly opened on January 12, 1920 in Istanbul. The most important
action of the Assembly took the decisions of the Misâk-ı Millî(the National Pact) and it
determined the program of the Turkish National Struggle with them. However, the centre of
the Ottoman Empire and the last Ottoman Parliament were occupied by the Entente States on 16 March 1920. Thus, the Assembly had to end its activities. Then the last Ottoman
Parliament was dissolved by Sultan Vahdeddin.
In this study it will be examined propaganda activities and election process of the Last
Ottoman Parliament elections in Gümüşhane by utilizing the archive documents, the
newspapers, official minutes, memories.

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlardan biri yeniden Meclisin açılması idi.
Ali Rıza Paşa Hükümetinin ve Padişah’ın onayıyla Meclisin açılmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda memleketin pek çok yerinde olduğu gibi Gümüşhane seçimleri Aralık
1919’da yapılmıştır. Gümüşhane’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
adaylarıyla bağımsız adaylar seçimlere katılmışlardır. Neticede Kadirbeyzade Zeki ve Rıfkı
Beyler Gümüşhane mebusu seçilmeyi başarmışlardır.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Türk Parlamento hayatında oldukça önemlidir. Meclis, 12
Ocak 1920’de İstanbul ’da açılmıştır. Meclisin en önemli icraatı Misak-ı Milli kararlarını
almaktır, bunlarla Türk Milli Mücadelesinin programını belirlemiştir. Bununla beraber
Osmanlı İmparatorluğunun merkezi ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi İtilaf Devletleri
tarafından 16 Mart 1920’de işgal edilmiştir. Böylece Meclis faaliyetlerine son vermiştir.
Ardından Sultan Vahdettin Meclisi fesh etmiştir.
Bu çalışmada arşiv belgeleri, devrin basını, hatıralar, resmi tutanaklar kullanılarak
Gümüşhane’de Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçim süreci ve propaganda faaliyetleri
incelenecektir.