Hemşirelik Öğrencilerinin Akran Zorbalığı (Bullying) Deneyimleri.


ALTINOK N., DURSUN F., BAYRAM A., TUNÇBİLEK Z.

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 19 - 21 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No