A General Overview of the Cadastre System in Iran and Examining its Differences with the Turkish Cadastre


Creative Commons License

ÇOLAK H. E., Genc N., Memisoglu Baykal T., MİRZAEİ A.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.339-358, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.31466/kfbd.1418140
  • Journal Name: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.339-358
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Over the years, all states have created cadastral systems according to their own structures and have resorted to regulation through law. For this reason, although they may have similar aspects, each state has its own cadastral system and carries out cadastral operations based on this system. In this study, the cadastral system in Iran and the cadastral system in Turkey are discussed comparatively and the differences are tried to be revealed. In the study, the land registry and cadastral systems in Iran and Turkey were examined in their historical dimensions, and the historical development of cadastre, its legal, institutional and technical structure were examined, and the different aspects of the cadastral systems of both countries were emphasized and discussed.
Yıllar boyunca bütün devletler kendi yapılarına göre kadastro sistemleri oluşturmuştur ve kanun yoluyla düzenleme yollarına gitmiştir. Bundan dolayıdır ki benzer yönler taşıyabilmek ile birlikte her bir devletin kendine münhasır bir kadastro sistemi bulunmakta ve kadastral işlemleri bu sisteme dayalı olarak yürütmektedir. Bu çalışmada, İran’daki kadastro sistemi ile Türkiye’deki kadastro sistemi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, İran ve Türkiye’deki tapu ve kadastro sistemleri tarihsel boyutlarıyla irdelenerek kadastronun tarihsel gelişimi, hukuki, kurumsal ve teknik yapısı gibi konular yönünden incelemeler üzerinde durulmuştur ve her iki ülkenin kadastral sistemindeki farklı yönleri vurgulanarak ele alınmıştır.