SUBALPİN YÜKSELTİ BASAMAĞINDAKİ LADİN (Picea orientalis (L.) Peterm.) MEŞCERELERİNİN KURULUŞ ÖZELLİKLERİ VE SİLVİKÜLTÜREL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: RİZE-İKİZDERE VADİSİ ÖRNEĞİ


Tonguç F., Üçler A. Ö.

Journal of Architecture Engineering and Fine Arts, vol.3, no.1, pp.19-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)