Ulaşım Planlamasında Yaya ve Bisiklet Yollarının Önemi


İSKENDER E. , AKSOY A. , İSKENDER C., SAYIN A.

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 Eylül 2017