Akıllı Telefon Seçim Faktörlerinin Bütünleşik Yapısal Eşitlik Modeli-Analitik Hiyerarşi Süreci İle İncelenmesi


PERÇİN S., Pancaroğlu M. S.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.23, pp.113-130, 2019 (Peer-Reviewed Journal)