THE OUTDOOR DURABILITY OF THE PICNIC TABLES CONSTRUCTED FROMDIFFERENT WOOD SPECIES IMPREGNETED WITH TANALITH E AND CELCUREAC 500


KÖSE DEMİREL G., TEMİZ A. , Kılınç S., DEMİREL S. , Akbas S.

II. Uluslararası Mobilya Kongresi, 13 - 15 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri