Milli parkların koruma yapısının ekolojik duyarlılık analizi ile ortaya konması: Altındere Vadisi Milli Parkı (Trabzon/Türkiye) örneği


DÜZGÜNEŞ E., DEMİREL Ö.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.135-146, 2016 (Peer-Reviewed Journal)