Recognition Samples and Comparative Analysis of Basic Financial Instruments with SME TFRS, Full Set TFRS and Turkish Tax Legislation


ABDİOĞLU H., İŞGÜDEN KILIÇ B., GÜNEŞ S.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.141-162, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the basic financia l instruments is examined in comparison full set of IFRS,IFRS for SMEs and the Turkish tax legislation and accounting is explained with examples. In thisstudy, many differences have been identified between Full Set TFRS, SME TFRS and Turkish TaxLegislation in terms of basic financial instruments classification, make valuation, accounting andreporting principles.
Bu çalışmada temel finansal araç lar Tam Set TFRS, KOBİ TFRS ve Türk Vergi Mevzuatıile karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve muhasebeleştirme örnekleri ile birlikte açıklanmıştır.Çalışmada, temel finansal araçların sınıflandırma, değerleme, muhasebeleştirme ve raporlamaesasları bakımından Tam Set TFRS, KOBİ TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı arasında farklılıklarınolduğu tespit edilmiştir.