Avrupa Birliği ve Geleceği


Creative Commons License

Soytürk M.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.6, no.2, pp.311-330, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Antlaşması ile üye devletler daha önce örneği görülmemiş bir şekilde egemenliklerini bir kısmını kendi aralarında oluşturmuş oldukları bir üst kuruma devretmişlerdir. Başarılı ekonomik gelişmelerin ardından Avrupa’daki bu örnek işbirliği, bütün ekonomi alanlarını kapsayacak şekilde Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması (AET) ile ekonominin bütün sektörlerine yayılmıştır. AKÇT Antlaşmasın imzalanmış olduğu yıldan bu yana bir çok değişikliğe uğramıştır. Önce Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), sonra Avrupa Topluluğu (AT) ve nihayetinde Avrupa Birliği (AB) adını alarak, üye devletler arasındaki işbirliğini ekonomik alandan siyasi alana geçmesini sağlamıştır. AB, 2016 yılında Büyük Britanya’da yapılan halk oylamasının sonucu ile büyük bir şok yaşamıştır. Büyük Britanya’lıların çoğunlunluğun AB’den ayrılma yönünde oy kullanmış olması, “acaba AB dağılma sürecine mi girdi?” sorusunun oluşmasına sebep olmuştur. Brexit ile başlayan bu sürecin devamında AB’yi çok önemli gelişmelerin beklediği kesindir. Bu süreçte Birliğin geleceği, alınacak önlemler ve belirlenecek siyasete göre şekillenecektir.