Bipolar Duygu Durum Bozukluğunda Kullanılan Lityumun Plazma Nitrik Oksit Metabolitleri Seviyelerine Etkisi


ALİYAZICIOĞLU R. , KARAHAN S. C. , KURAL B.

TıbbiLaboratuar Sempozyumu 2. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye