KADI SİCİLLERİNDEKİ TEREKELERE GÖRE 18. YÜZYILIN İLK YARISINDA TRABZON’DA OKUNAN EDEBÎ KİTAPLAR


ÖZTÜRK T.

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 13 - 15 Ekim 2017