Donatılı Kum Şeve Yakın Oturan Eksantrik Yüklü Şerit Temelin Davranışı


Türker E., Cüre E., Uzuner B. A.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.395-402

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.395-402

Abstract

Bu deneysel çalışmada, donatılı kum şeve yakın oturan bir model sığ şerit temel; merkezi (e/B= 0) ve eksantrik (çekirdek içi, e/B= 1/12; çekirdek sınırı, e/B= 1/6 ve çekirdek dışı, e/B= 1/3) yüklenerek kırılma yüzeylerini belirlemek için bir seri deney yapılmıştır. Donatılı kum şeve yakın oturan model şerit temeli kullanarak yapılan deneylerden, zeminde oluşan kırılma yüzeyleri, steoro-fotogrametri tekniğinden yararlanılarak çizilmiştir. Kırılma yüzeylerinden, donatısız durumda, temel altında oluşan ve temelle birlikte aşağıya doğru hareket eden üçgen kama; donatılı durumda, yamuk şekline dönüşmüş ve bu yamuk kamanın altında üçgen bir kama oluşmuştur. Eksantrisite arttıkça, hem üçgen kama hem de yamuk + üçgen kama asimetrik hale dönüşmüştür. Tüm deneylerde, birincil kırılma yüzeyinin eksantrisite (şev) tarafında, ikincil kırılma yüzeyinin ise diğer tarafta meydana geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, eksantrisite arttıkça, kırılma yüzeylerinin uzunluğu azalmıştır.