Pay Getirilerinde Likidite Azlık Primi Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması


KAHRAMAN E., BANK S.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)