YENİ FTALOSİYANİNLERİN FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASALÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


DEMİRBAŞ Ü.

Balkan Zirvesi 2.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 10 Mayıs 2020