Volatıle Composıtıon Of Parentucellia Viscosa By Hydrodıstıllatıon And Determınatıon Of Antımıcrobıal Actıvıty Of Volatıle Oil


ERİK İ. , FANDAKLI S., KILIÇ G., YAYLI N.

DRD-2019, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2019

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye