Birinci Basamakta Halsizlik ve Retroorbital Ağrıya Yaklaşımda Enfeksiyöz Mononükleozlu Bir Olgu


ÖZKAYA M. N. , ATEŞ E.

5th International Trakya Family Medicine Congress, 16 - 20 Mart 2016