Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler


Creative Commons License

Emirkadı Ö.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.3, pp.81-99, 2017 (Peer-Reviewed Journal)