Realization and Design of An Arduino Based Laboratory Experiment Set For Practical Training


AKYAZI Ö., AKTOĞAN A.

2nd International Vocational Education and Training Symposium in Higher Education (ISVET 2017), Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9

Abstract

Vocational schools which have high importance in education systems of many countries are aimed to educate people for needs of industry. It is very important to increase practical facility, interdisciplinary working ability and multi-faceted thinking capability, consolidate the theoretical studies learned at courses for the students who study at the technical programs of the vocational schools. İn this regard, in this study, an Arduino based laboratory experiment set was designed for students who study in Electrical and Mechatronic programs at Sürmene Abdullah Kanca Vocational School to improve motivation for courses, making practical experiments based on their theoretical background, to produce solutions for problems that they can experience in industry. It is provided to make practical applications in different areas with this designed laboratory experiment set for the students. Particularly, control of pneumatic systems in different constructions is realized practically. It is aimed to improve success of the students for their education and practice life. 

Meslek yüksekokulları sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü karşılamayı amaçlayan ve ülkelerin eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan kurumlardır. Özellikle son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesiyle beraber bu teknolojiyi kullanabilecek teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için meslek yüksekokullarının teknik programlarında okuyan öğrencilerin uygulama imkânlarının artırılması, disiplinlerarası çalışma becerisi ve çok yönlü düşünme biçimi kazanımları, derslerde öğrenilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bakımdan bu çalışmada Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Mekatronik programı öğrencilerinin derslere olan motivasyonlarını artırmak, öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek ve sanayide karşılaşabilecekleri problemlere çözümler üretebilmek için arduino tabanlı deney seti tasarlanmıştır. Tasarlanan deney seti ile öğrencilere farklı alanlarda uygulama yapabilme olanağı sağlanmıştır. Özellikle deneysel olarak farklı yapılardaki pnömatik sistemlerin kontrollü gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla öğrencilerin eğitim ve iş hayatındaki başarısının artırılması hedeflenmektedir.