Kültürün Örgütlerdeki Rolü: Benimsenen Teorik Perspektifler ve Yöntem Tartışmalarına İlişkin Kavramsal Bir İnceleme


İLHAN NAS T.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.273-292, 2006 (Peer-Reviewed Journal)