Precipitation of Silver from Copper Sulphate Solutions


YAZICI E. Y. , DEVECİ H. , BAŞ A. D.

International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, 2 - 04 Kasım 2016, ss.433-440

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.433-440