Türkiye deki Profesyonel Futbol Kulüplerinin Alt Yapılarındaki Antrenörlerin İş doyum Düzeylerinin İncelenmesi


Ulucan H., Erol E., Bektaş F., YILMAZ İ.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.226-232, 2011 (Peer-Reviewed Journal)