CEMÂL-İ HALVETÎ EL-AKSARAYÎ’NİN “ENVÂRU’L-KULÛB/EL-MERÂTÎB MİNE’T-TE’VİLÂTİ’LKUR’ANİYYE” ADLI ESERİ


GÜR S.

I. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU, Aksaray, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.852-870

  • Basıldığı Şehir: Aksaray
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.852-870