HEREDİTER SFEROSİTOZDA RETİKÜLOSİTOPENİ NEDENİ OLARAK PARVO VİRÜS ENFEKSİYONU


REİS G. P.

AHTAMARA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 25 - 26 Ağustos 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri