Acil Tıp Biriminde Çalışan Sağlık Profesyonellerine Verilen Simülasyon Temelli Vajinal Doğum ve Obstetrik Aciller Eğitiminin Bilgi, Aktif Öğrenme, Ekip İşbirliği ve Öğrenmede Memnuniyet Üzerine Etkisi


AKTAŞ S. , OSMANAĞAOĞLU M. A. , GÜNDÜZ A. , AYDIN R.

4.uluslararası 5. ulusal ebelik kongresi, 7 Eylül - 09 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri