The Question of Forming Cybersecurity Approach in the Context of National Security


Creative Commons License

Güntay V.

Cyberpolitik Journal, vol.1, no.1, pp.95-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Cyberpolitik Journal
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.95-114
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Cyber threat is a unique conflict concept at cyberspace with differentiating information technologies in the context of international system. Besides, cyber threat proceeds rapidly in generating more important step than conventional based wars even nuclear deterrence. The difference in security perceptions of Cold War and Post Cold War Era has accelerated the development of this subject with changing threat parameters. States have become actors in cyberspace and that fact is a reality when correlated with other stake-holders in the cyberspace. This reality also remains to be a prominent agenda issue of international relations. When it is evaluated with these dimensions, it is a fact that cyber conflicts are real threats for modern states nowadays and serious problem area that generates disputes at the international arena. The missing subject for international relations researchers, is whichtheoretical approach going to be applied. The questions such as “Is it possible to apply an approach for cyber security in the context of international security?” or “What way needs to be followed?” are road maps of this study.


Siber tehdit uluslararası sistem açısından, bilgi teknolojilerinin farklılaşması ile birlikte siber uzay ortamında farklı bir çatışma konsepti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında konvansiyonel anlamdaki savaşlardan ve hatta nükleer caydırıcılıktan daha önemli bir basamağı oluşturma yolunda hızla yol almaktadır. Soğuk Savaş ve sonrasında güvenlik algılamalarındaki farklılık, tehdit parametrelerinin değişimiyle bu konunun gelişimini hızlandırmıştır. Devletlerin siber uzayda bir aktör haline gelmesi, farklı aktörlerle ilişkilendirildiğinde günümüz gelişmeleri açısından artık bir gerçekliktir ve uluslararası ilişkiler temelinde daha çok gündemde olmaktadır. Bu boyutlarda ele alındığında, siber çatışmaların günümüzde çağdaş devletler açısından bir tehdit oluşturduğu, ciddi bir problem sahası ve tartışma merkezi haline geldiği bir gerçektir. Eksik olan ise, uluslararası ilişkilere ilgi duyanlar açısından konunun hangi teorik yaklaşımlarla ele alınacağıdır. “Uluslararası güvenlik temelinde siber güvenliğin özüne ilişkin bir yaklaşım sergilemek mümkün müdür?” ya da “Bu konuda nasıl bir yol izlenebilir?” gibi sorular bu çalışmanın cevabını aramaya çalıştığı yol haritası olmuştur.