Economic Determinants of Divorce: A Panel Data Analysis on the Level 2 Regions of Türkiye


Creative Commons License

Bulut E., BASOGLU A.

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.7, no.1, pp.45-62, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

There are many reasons for divorce, some of which are economical. The current study aims to investigate the effects of inflation, adult male unemployment, and female employment on adult divorces in Türkiye’s Level 2 regions. The study covers the period between 2005 and 2021 and uses the Driscoll-Kraay (1998) standard error method. The basic model was estimated separately for the adult population (25+) and the three age subgroups (25-34, 35-54, and 55+). The results show that women’s employment in the 25+, 25-34, and 35, 54 age groups is the most significant determinant of divorce. The effect of adult male unemployment and female employment on divorce initially increases in older age groups and decreases. The inflation rate positively affects divorce across all age groups, but its effect increases progressively at advanced age stages. From this perspective, it can be said that policies focusing on reducing unemployment and inflation in the economy and regulations for working women will reduce divorces. Moreover, in social policy decisions to mitigate the effects of inflation, considering older age groups will also help to preserve family unity and the stability of the social structure.
Boşanma, çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenlerden bazıları ekonomik sebeplere dayanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, enflasyonun, yetişkin erkek işsizliğin ve kadın istihdamının yetişkin boşanmaları üzerindeki etkilerinin Türkiye Düzey 2 Bölgeleri için araştırılmasıdır. 2005-2021 döneminin ele alındığı çalışmada Driscoll-Kraay (1998) Standart Hatalar Yöntemi kullanılmıştır. Kurulan temel model yetişkin nüfus (25+) ve oluşturulan üç alt yaş grubu (25-34, 35-54 ve 55+) için ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 25+, 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında yetişkin kadın istihdamı boşanmanın en önemli belirleyicisidir. Yetişkin erkek işsizliğinin ve kadın istihdamının boşanma üzerindeki etkisi ileri yaş evrelerinde önce artmakta sonra azalmaktadır. Enflasyon oranı ise bütün yaş gruplarında boşanmayı pozitif etkilemekte ve etkisi ileri yaş evrelerinde giderek artmaktadır. Ekonomide işsizliğin ve enflasyon oranının düşürülmesine odaklı politikalar ve çalışan kadınlara yönelik düzenlemeler boşanmaların da azalmasını sağlayacaktır. Enflasyonun olumsuz etkilerini hafifletmek için yapılacak sosyal politika tercihlerinde, ileri yaş gruplarının gözetilmesi ayrıca aile birliğinin korunmasına ve toplumsal yapının istikrarına katkıda bulunacaktır.