Woody plant species in the diet of wild goat (Capra aegagrus Erxleben, 1777): The case of Giresun, Çamoluk


Creative Commons License

Arpacık A., Sarı A.

Ormancılık Araştırma Dergisi, vol.9, no.2, pp.78-86, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study, which investigated some woody plant species in the diet of wild goats, was carried out on an area of 380 hectares in the Çamoluk District of Giresun Province. It was determined by direct observations and the camera-trap method that the wild goats feed on 16 of 27 woody plant species known to be distributed in the study area. These species consist of Juniperus communis, J. excelsa, Quercus macranthera, Q. infectoria, Q. pubescens, Pinus sylvestris, Cotoneaster nummularius, Crataegus orientalis, C. tanacetifolia, Prunus x domestica, Pyrus elaeagnifolia, Rosa canina, R. sanctus, Sorbus torminalis, Salix alba and S. caprea. It was also determined that wild goats eat the fruit, twigs, berry cones, leaves, and needles of these species throughout the year. For the sustainable management of wildlife reseources, it is suggested that forestry activities should be carried out by taking into account the ecological demands of the wild animals using the area, and in afforestation studies, besides wood production and erosion control, planting should be done in species that can be a source of food to support wildlife.

Yaban keçisinin diyetini oluşturan bazı odunsu bitki türlerinin araştırıldığı bu çalışma, Giresun İli, Çamoluk İlçesi’nde 380 hektarlık (ha) alanda gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, yaban keçisinin, araştırma alanında yayıldığı bilinen 27 odunsu bitki türünden 16 tanesi ile beslendiği, doğrudan gözlemler ve fotokapan yöntemi ile belirlenmiştir. Bu türler; bodur ardıç (Juniperus communis), boz ardıç (J. excelsa), İspir meşesi (Quercus macranthera), mazı meşesi (Q. infectoria), tüylü meşe (Q. pubescens), sarıçam (Pinus sylvestris), dağ muşmulası (Cotoneaster nummularius), alıç (Crataegus orientalis), kotan alıcı (C. tanacetifolia), erik (Prunus x domestica), ahlat (Pyrus elaeagnifolia), kuşburnu (Rosa canina), böğürtlen (R. sanctus), akçaağaç yapraklı üvez (Sorbus torminalis), ak söğüt (Salix alba) ve keçi söğüdü (S. caprea) türleridir. Yaban keçilerinin bu türlerin meyve, ince dal, üzümsü kozalak, yaprak ve ibrelerini yıl boyunca yedikleri tespit edilmiştir. Yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için, ormancılık faaliyetleri, alanı kullanan yaban hayvanlarının ekolojik istekleri dikkate alınarak gerçekleştirilmeli ve ağaçlandırma çalışmalarında, odun üretimi ve erozyon kontrolü gibi çalışmaların yanı sıra yaban hayatını destekleyici besin kaynağı olabilecek türlerinde ekim-dikimi yapılmalıdır.