Free Will as a Problem in Neurobiology


Creative Commons License

Onur F.

Other, pp.77-97, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.77-97
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Searle believes that we have free will, simply because we experience ourselves as free individuals. He thinks that neurobiological events do not always sufficient to determine actions, but require the consious self as a cause. For him, there is a gap at the conscious level between one conscious state and another and what we experience as freedom is actually the freedom of this gap where the consious self acts without being determined. Searle explains how this gap can be philosophically possible.

Searle özgür bir iradeye sahip olduğumuza inanıyor, çünkü bizler kendimizi özgür bireyler olarak deneyimliyoruz. O, nörobiyolojik olayların eylemi belirlemek için her zaman yeterli olmadığını fakat bir neden olarak bilinçli benliğe gerek duyulduğunu düşünüyor. Ona göre bilinç düzeyinde bir bilinçli hal ile diğeri arasında bir boşluk vardır ve bizim özgürlük olarak deneyimlediğimiz şey de aslında bilinçli benliğin belirlenmemiş bir şekilde hareket ettiği bu boşluğun deneyimidir. Searle, bu boşluğun felsefi olarak nasıl mümkün olabileceğini açıklamaya koyulur.