Kadı Sicillerindeki Terekelere Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon’xxda Okunan Edebî Kitaplar


ÖZTÜRK T.

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 13 - 15 Temmuz 2018