Murashige Skoog Temel Besi Ortamında Yetiştirilen Thymus Pseudopulegioides Fidelerinin Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicileri Ve Derişimler De Kültüre Alınan Sürgünlerin Sekiz Hafta Sonundaki Kardeşlenme Sayıları, Ortalama Sürgün Boyları, Yapraklanma Sayıları Ve Kuru Ağırlıklarının Belirlenmesi


GÜNAYDIN M. , BEKTAŞ E., SÖKMEN A.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 Ekim 2017