Hemşirelerin profesyonel değerler algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi


DAŞTAN B., AKÇAKAYA CAN A., DEMİRAĞ H., HİNTİSTAN S.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2023 (Peer-Reviewed Journal)