KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENT PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK KENTE ÖZGÜ DEĞERLERİN İLETİŞİM AĞLARINDA KULLANIMI: TRABZON ÖRNEĞİ


ERSAVAŞ KAVANOZ S., ERDEM N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kayfor15 Özel Sayısı, vol.22, pp.1961-1978, 2017 (Peer-Reviewed Journal)