SUPPLY CHAIN INTEGRATION OF CONTAINER TERMINALS LOCATED IN AEGEAN REGION OF TURKEY


KURTULUŞ E., KARATAŞ ÇETİN Ç., DEVECİ D. A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.159-179, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In the new competitive environment of maritime business, a need for evaluating supply chain integration of ports has emerged. The aim of this paper is to evaluate the supply chain integration of three container terminals located in the Aegean Region of Turkey. We have developed a model consisting of four constructs: "relationship with users", "information and communication systems", "value added services" and "multimodal connections and systems". We have also conducted a questionnaire through the shipping companies which use the container terminals and tested the validity by means of performing Confirmatory Factor Analysis. The results indicate the two privately owned container terminals are more closely integrated with the supply chain than the publicly owned container terminal. On the other hand, multimodal connections and systems of the two privately owned container terminals are less supply chain integrated than the publicly owned container terminals since the former lack adequate rail and road connections.
Denizcilik işletmelerinin yeni rekabetçi çevresi limanların tedarik zinciri entegrasyonlarını değerlendirme ihtiyaçlarını doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin Ege Bölgesinde bulunan üç konteyner terminalinin tedarik zincirlerine entegrasyonlarını değerlendirmektir. Bunun için dört yapıdan oluşan bir model geliştirdik: "kullanıcılar ile ilişkiler"; "bilgi ve iletişim sistemleri"; "katma değerli hizmetler" ve "çoklu ulaşım bağlantıları ve sistemleri". Buna ek olarak konteyner terminallerini kullanan denizcilik isletmelerine anket uyguladık ve bu uygulamanın geçerliliğini Doğrulayıcı Faktör Analizi ile test ettik. Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki iki özel konteyner terminali tedarik zincirlerine devlet tarafından işletilen konteyner terminalinden daha fazla entegredir. Öte yandan, devlet tarafından işletilen konteyner terminalinin "çoklu ulaşım bağlantıları ve sistemleri" iki özel konteyner terminalinden, yeterli demiryolu ve kara yolu bağlantılarına sahip olmadıkları için, daha fazla tedarik zincirine entegredir.