Çözeltilerde Kavram Başarı Testi Hazırlama ve Uygulama


ÇALIK M., Ayas A.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.14, pp.1-17, 2003 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 14
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-17
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to develop a concept achievement test and implement to 
students at different grades. To collect data, the designed test consisting of 20 multiple 
choice questions was used. It was administered to 443 students (from Grade-7, Grade-8, 
Grade-9 and Grade 10). In addition, the test was examined by a group consists at chemistry 
educators, chemists and science teachers to check validity. At the end of the examination, 
they ensured that it was appropriate in terms of its content validity. Moreover, reliability of 
the test was found as 0, 95 by using Sperman Brown Formula. Although the test informed 
us about students’ understandings of level and their misconceptions, it has difficulties in 
explaining their reasons. Moreover, it is suggested that several kind of methods should be 
used to collect data as well as concept achievement test comprises multiple choice 
questions.
Bu çalışmanın temel amacı çözelti konusunda kavram başarı testi geliştirmek ve 
farklı öğrenim düzeyindeki öğrencilere uygulamaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı
olarak 20 tane çoktan seçmeli sorudan oluşan bir kavram başarı testi hazırlanmıştır. 
Hazırlanan test farklı öğrenim seviyesindeki 443 öğrenciye uygulanmıştır (7., 8., 9. ve 10. 
sınıf). Bu çalışmanın sonucunda geliştirilen kavram başarı testinin öğrencilerin anlama 
düzeyleri ve kavram yanılgıları hakkında bilgi sağlamasına rağmen bunların nedenlerini 
açıklamada eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra, testin güvenirliliği asıl 
çalışmada 0,95 olarak belirlenmiştir. Bu değerde testin tutarlı olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca öğretmen ve öğretim üyelerinden oluşan bir panel sonucunda testin kapsam 
geçerliliğinin iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın sonucunda çoktan seçmeli 
testlerin kullanımı esnasında veri toplama işlemi için birden fazla metottun kullanılması
gerektiği önerisinde bulunulmuştur. Bunun yanısıra öğrencilerin sahip oldukları kavram 
yanılgılarının giderilmesi için çeşitli öğretim stratejileri önerilmiştir.