Fiziksel Mekânlarınn Ortak Kullanıldığı Durumu Dikkate Alan Dinamik Ders Programı Çizelgeleme Modeli


ÖZÇELİK G. , MURAT M., ŞAHİN A., OKVİTASARİ N., ELMAS S., TOSUN Z. N.

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017