Yeni Sentezlenen Trans-dikloridobis[2-(2-hidroksietil)piridin]platin(II) Kompleksinin Meme Kanseri Hücre Soyları Üzerine Sitotoksik/Apoptotik Etkisi


YILMAZTEPE ORAL A., CEVATEMRE B., SARIMAHMUT M., İÇSEL C., YILMAZ V. T., ULUKAYA E.

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 20 - 22 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No