The Pool Structures in Historical Turkish Gardens


Turgut H.

Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, vol.1, pp.116-134, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The fast changes and non-permanent designs in Historical Turkish gardening could

have given us important hints about the process of how nomadic Turkish people transformed

into the settled life. But there are few samples of these designs to know if they underwent any

changes. This study aims at giving information about the pool structures in the historical

Turkish gardens, which are closely related to the Turkish culture. In doing so, the study

examines the works of Sedad Hakki Eldem, together with miniatures, travel notes and various

guiding notes. The reason why miniatures are chosen is because they are not only the pictures

which give details but they were also existing in Turkish culture before the painting was used,

so that miniatures could be evaluated as archives.

In miniatures, idea and realism are more important rather than the look. As a result of

this work, we expect to have a more detailed understanding of Turkish gardens for future use.

Hızla değisen ve kalıcı olmayan bahçe tasarımları göçebe hayattan yerlesik hayata

geçen Türk toplumunun değisim süreci için önemli ipuçları verebilirdi. Ancak değerlendirme

yapılabilecek bahçe örnekleri çok az bulunmakta ve olanların da değisime uğrayıp

uğramadıkları net olarak bilinmemektedir. Bu çalısmada; farklı sanat akımları ile tanıss

olan, çoğunun varlığını ancak kitaplardan bildiğimiz tarihi Türk Bahçelerinin havuz

detaylarının incelenerek Türk bahçe kültürü hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıstır.

Çalısmada, ağırlıklı olarak son tanık olan Sedad Hakkı Eldem’in kaynakları Türk dünyasının

önemli sanat kollarından olan tarihi belge niteliği tasıyan minyatürler, gezgin notları, çesitli

rehber nitelikli kaynaklar incelenmistir. Çalısmada minyatürlerin tercih edilme sebebi,

minyatürlerin ince ayrıntıların gösterildiği resimler olmasının yanı sıra Türk resminden önce

minyatür sanat örneklerinin var olması ve arsiv niteliğinde çalısmalar olarak

değerlendirilebilmesidir. Minyatürde g.rünümden çok fikir ve gerçeklik ön plandadır.

Çalısmanın sonucunda bundan sonra yapılacak Türk Bahçesi çalısmaları için daha detaylı bir

bakıs açısı ortaya konulması umut edilmektedir.