ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRMENİN PORTFÖY PERFORMANSINA ETKİSİ: GELENEKSEL VE İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASALARI İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA


UYSAL M., EMİR M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.21, pp.47-64, 2018 (Peer-Reviewed Journal)