Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri


DEMİRTÜRK E., SARI C. , ADIGÜZEL L. , DEMİRBAĞ B. C.

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018