Carbon dots from chestnut honey potential utilisation in tetracylin dedection


DİNÇ S., KARA M., KOLAYLI S.

13thAsian Apicultural Association Conference, Jeddah, 22 - 24 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Jeddah