Bazı rank ve inertia formülleri ile lineer karma modellerde tahminlerin kovaryans matrislerinin karşılaştırılmas


GÜLER N., ERİŞ BÜYÜKKAYA M.

2. Uluslararası İstatistik, Matematik ve Analitik yöntemler kongresi, 28 Mart 2019