Sağ alt kadran ağrısında nadir görülen bir patoloji Akut divertikülit


KESKİN C., ARDIÇ Ş., ATABAY D., SADOĞLU D., TÜREDİ S. , AYDIN M.

5th Euroasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 Ekim 2016